Metis Network

Expertise

Europees aanbesteden

Europees aanbesteden is een georganiseerde manier van inkopen, die vraagt om de juiste toepassing van kennis en expertise op het gebied van de betrokken disciplines en regelgeving. Bovendien is voor een succesvolle aanbesteding goede kennis van zowel de overheidsorganisaties als de markt cruciaal. Binnen Metis Network is veel kennis en ervaring met het managen en uitvoeren van Europese aanbestedingen, voornamelijk op het gebied van ICT, maar ook voor andere producten en diensten. Het gaat daarbij om projecten die in omvang varieren van de drempelwaarde tot vele honderden miljoenen euro’s, wat in het bijzonder geldt voor gezamelijke aanbestedingen waarbij meerdere overheidsorganisaties betrokken zijn. Metis Network kan complete aanbestedingspogramma’s integraal aansturen, maar de individulele professionals kunnen ook in iedere fase afzondelijk tot het inkooptraject toetreden. Zij hebben ervaring met verwervingsstrategieën, programma’s van eisen, aanbestedingsdocumenten en overeenkomsten, en kunnen eventuele juridische procedures begeleiden.

Group 12 Created with Sketch.

Service- en
contractmanagement

Interesse?

We maken graag een afspraak met jou en uiteraard kun je jouw aanvraag bij ons plaatsen.