We zoeken alleen kandidaten die zzp’er zijn. Onze kandidaten blijven zoveel mogelijk zelfstandig ondernemer. Metis Network is geen detacheerder met de inhuur en verhuur van Professionals. We hebben lage kosten dus onze marges zijn daarop afgestemd. Die marges zijn altijd gedeeld door de organisatie Metis Network en degene die de lead of kandidaten aandraagt. Los van de Pricing strategie mag je zelf de overige condities onderhandelen. Je sluit zelf een contract af tussen jouw eigen bedrijf en de Opdrachtgever of broker. 

 

De voorwaarde is wel dat je wordt aangeboden onder de gemeenschappelijke handelsnaam Metis Network. Daarvoor gaan we een tijdelijke samenwerking aan en leggen dat vast in een overeenkomst voor de duur van de opdracht. Mocht het tot een intakegesprek en contract komen, dan volgt de facturering en betaling via Metis Network. Wij betalen het kandidaatstarief na ontvangst van de betaling binnen 5 kalenderdagen door aan de kandidaat, met aftrek van de marges. Mocht je voor een intake worden uitgenodigd dan komen we hier nog op terug met meer gedetailleerdere informatie.   

 

Indien kandidaten gescreend en geschikt zijn bevonden om aangeboden te worden zal het CV en motivatiebrief met Metis Network briefhoofd en lay-out worden aangeboden bij de Opdrachtgever. Externe kandiaten gaan per definitie akkoord met deze onze voorwaarden en werkwijze voordat ze worden aangeboden. Diegene die externe kandidaten aandraagt dient ervoor te zorgen dat onze formule en werkwijze van Metis Network bekend is bij de externe kandidaat.