Lead HK2023-32 Projectmanager Werkplek van de Toekomst

Opdracht:
-De opdracht heeft een business development-achtige component. De opzet van het project is dat er in nauwe samenhang wordt gewerkt met de interne organisatie van Doc-Direkt, de omgevingspartijen als Open Overheid, Nationaal Archief en SSC-ICT.
-In het kader van het rijksbrede verbeterprogramma rond informatiehuishouding genaamd Open Overheid wordt gewerkt aan diverse technologische trajecten om de informatiehouding te verbeteren.
-In dit kader wordt een aanbesteding opgezet voor het verwerven van (delen van) een (Cloud Solution Provider) CSP oplossing. Daarnaast wordt gewerkt aan het uitwerken van een concept voor en werkplek van de toekomst waarbij een werkplek voor ambtenaren wordt ontwikkeld op basis van de behoeftes van de medewerker, aansluiting op juridische correcte informatiehuishoudingsprocessen, archiving by design en dergelijke thema’s. Deze moeten worden verbonden met technische toepassingen als Teams en/of Office365.
-Beide trajecten betreffen een opstartfase waarbij het project vanuit Doc-Direkt geïnitieerd moet worden, de propositie van Doc-Direkt inclusief financiële betekenis moet uitgewerkt worden en een uiteindelijk project zal tot realisatie (na bestuurlijke instemming) worden opgezet.

Taken:
-Opzetten van projectorganisatie in een bestaande omgeving
-Richting geven aan (deel)producten en leiding geven aan (deel)activiteiten (o.a. projectteam en klankbordgroep)
-(on-)gevraagde advisering aan clusterhoofd en programmadirecteur over projectuitvoering;
-Voorzitten van projectteamoverleg;
-Deelname aan overleggen met de stakeholders van het project;
-Opleveren projectdocumentatie (o.a. Voortgangsbericht, rapportages en nota’s).

Skills:
-Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring binnen de (Rijks)overheid;

Rol: HK2023-32 Projectmanager Werkplek van de Toekomst
Opdrachtgever: BZK via Doc-Direkt
Werklocatie: Op afstand en op kantoor in Den Haag
Data intakegesprekken: ZSM
Opdrachtduur: 12 maanden en daarna steeds weer verlengbaar
Optie tot verlenging: Ja, hoogstwaarschijnlijk
Aantal uur per week: 20-36 uur
Tarief EUR 116
CV: Nederlandstalig Nederlandstalig CV op Metis CV Format met motivatiebrief aub
Sluitingsdatum: 7 aug 1800uur

 

2 augustus 2023
Lucas Lohmann